​Medlemsbetingelser

​Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 13. december 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer ​fremadrettet.

§1. Generelt
Ved oprettelse af medlemskab i Nerdy Speakers.com accepter medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også Nerdy Speakers’ den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Nerdy Speakers må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc.

§1a. Personlige oplysninger
For at kunne tegne et medlemskab hos nerdyspeakers.com skal du ved indmeldelse oplyse: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Nerdy Speakers.  Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Nerdy Speakers sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab i Nerdy Speakers.
§1b. Misbrug
Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræver Nerdy Speakers et gebyr efter gældende takster.

§1c. Kontaktoplysninger
Nerdy Speakers foretager foranstaltninger, der skal sikre, at Nerdy Speakers er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Derudover opfordrer Nerdy Speakers dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at henvende dig til trine@nerdyspeakers.com

§2. Medlemskab
Du kan se oversigten over Nerdy Speakers enhver tid gældende medlemskab på www.nerdyspeakers.com

§3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7.

§4. Betaling

§4a. Løbende medlemskab
Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling.
§4b. Moms
Betaling for medlemskab omfatter momspligtige og ikke-momspligtige elementer. Således er betalingen for medlemskabet inklusiv den moms, som Nerdy Speakers betaler.
§5. For sen betaling
Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, udsender Nerdy Speakers et rykkerbrev til dig, og du bliver opkrævet et rykkergebyr efter gældende takster. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Nerdy Speakers ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Nerdy Speakers forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer
Prisændringer vil blive offentliggjort på nerdyspeakers.com. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §7.
§7. Opsigelse af medlemskab
Du kan til enhver tid opsige medlemskabet af Nerdy Speakers med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse sker via e-mail til trine@nerdyspeakers.com Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.

Din opsigelse er gældende fra den dag, Nerdy Speakers modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.
§9. Ændring af medlemsbetingelser
Nerdy Speakers forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser. Eksempler på sådanne ændringer er:
Ændringer i priser og gebyrer kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:
En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, oprettes eller ophører
Der sker ændringer i omkostninger til drift af Nerdy Speakers
Ved investeringer, der skal forbedre din oplevelse, f.eks. ved booking af nye undervisere og andre eksterne services
Ved ændringer i markedsforholdene eller i samfundsudviklingen, herunder grundet inflation, ændring i overenskomster og lovændringer med videre

Ændringer i medlemsbetingelser kan eksempelvis forekomme i følgende situationer:
Lovmæssige ændringer på et område, der berører dit medlemskab
Ved præcisering af formuleringer skrevet i medlemsbetingelserne
Ved driftmæssige ændringer 

Uvæsentlige ændringer til priser og betingelser vil blive varslet på vores hjemmeside www.nerdyspeakers.com
Ved væsentlige ændringer i priser og medlemsbetingelser varsles du pr. e-mail minimum 45 dage før, ændringen træder i kraft.
Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7.